Principles of OVOE

We willenjullie met OVOE de kans geven om ideeën, gedachten en informatie te delen, om kennis op te doen, om elkaar te inspireren. Hiervoor voorzien we een ruimte waarop blogs, artikels uit de media, wetenschappelijke artikels, vlogs, videofragmenten, open brieven, enzovoort gedeeld kunnen worden. Jullie kunnen er je mening ventileren,je kennis vergroten, je blik op de wereld verruimen, andere realiteiten of percepties daarop leren kennen, aan het nadenken gaan, nieuwe inzichten verwerven, enzovoort. OVOE zal helpen om de maatschappij meer overzichtelijk en voorspelbaar te maken.

We Think

Ideeën en gedachten hebben pas waarde als ze gedeeld worden. Nog waardevoller worden ze wanneer ze besproken worden. We willen via OVOE dan ook de gelegenheid bieden om mensen samen te brengen en jullie met elkaar in gespreklaten gaan over die thema’s die jullie interessant vinden. Op een zeer laagdrempelige manier kan je anderen leren kennen waarmee je in eerste instantie niet snel in interactie gaat. We willen barrières slopen.Hierbij dragen we respect hoog in het vaandel. Zonder respect in de dialoog komen we nergens (zie ook ‘Terms & Conditions).

We Speak

Ideeën hoeven niet bij woorden alleen te blijven. Integendeel, we willen de kans geven om de daad bij het woord te voegen, het heft in handen te nemen. Via OVOE kan je actieondernemen, activiteiten opzetten en je projecten en dromen verwezenlijken.We zorgen voor middelen om dingen te veranderen of juist te behouden, met of zonder de steun van politici. Zo bieden we de kans om petities op te stellen, om aan crowdfunding te doen, om vrijwilligers te vinden, om activiteiten te organiseren, om je te verzamelen in een groep gelijkgezinden rond een project dat je aanbelangt, om onderzoek te voeren en nog veel meer.

We Act

We zijn overtuigd van het enorme potentieel dat schuilt in onze maatschappij. Er worden al zeer goede zaken gedaan, maar ze worden vooralsnog onderbelicht in de media. We vinden dat al deze succesverhalen een vermelding meer dan waard zijn. Jullie, de ware helden, krijgen een podium van ons op OVOE om deze in de kijker te zetten, anderen inspireren en hen zo te laten voelen dat ook zij er echt toe (kunnen) doen. Dit zal een ongelooflijke dynamiek te weeg brengen die zich ook vertaalt in de realiteit.

We Matter